ต้องเตรียม "เงิน" เท่าไหร่ เลี้ยงลูก 1 คน ถ้าอยากให้เค้าเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ | คมชัดลึกออนไลน์ | LINE TODAY

  • หมวดหมู่ : ไลฟ์สไตล์ วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564
  • เข้าดู : 969 ครั้ง

ปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า "เงิน" เป็นปัจจัยสำคัญมากในการเลี้ยงลูก ถ้าอยากให้เค้าเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นความฝันของเหล่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลาย ทั้งนี้ หากครอบครัวประสบปัญหาทางการเงิน อาจส่งผลให้ลูกไม่ได้รับโภชนาการที่ดี เมื่อเจ็บป่วยอาจไม่ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจไม่มีทุนส่งให้เรียนหนังสือ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงต้องมีความพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกด้วย

การมีลูก 1 คน พ่อแม่ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

หากประเมินค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ในการมีลูก ช่วงเวลาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงอายุ 10 ขวบ จะแบ่งค่าใช้จ่ายออกมาเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

  • "เงิน" ค่าใช้จ่ายในช่วงตั้งครรภ์ ค่าฝากครรภ์ และพบแพทย์ 1,500 - 2,000 บาทต่อเดือน ค่าทำคลอด 30,000 - 60,000 บาท หรือขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เลือก

  • "เงิน" ค่าอุปกรณ์ ของใช้สำหรับเด็กแรกเกิด 30,000 - 50,000 บาท อาทิ เสื้อผ้าเด็ก ผ้าอ้อม นม เครื่องอุ่นนม และตลอดระยะเวลาการเลี้ยงดู 5,000 - 10,000 บาทต่อเดือน
  • "เงิน" ค่าอาหาร ทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือน จะดื่มแต่น้ำนมแม่ หลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมค่าอาหารสำหรับลูกในแต่ละเดือน 3,000 - 5,000 บาท
  • "เงิน" ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูอื่น ๆ เช่น ค่าพี่เลี้ยงเด็ก ค่าเล่าเรียน
  • "เงิน" ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล พบแพทย์ ค่าวัคซีนต่าง ๆ

ลองคำนวณเบ็ดเสร็จแล้ว มีลูก 1 คน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200,000 บาท

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว

ข้อมูล : โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง