มติ ก.ค.ศ. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.-รองเขตพื้นที่ฯ กว่า 300 ราย

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 20 กันยายน 2564
  • เข้าดู : 790 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ ดังนี้ อนุมัติตามที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอขยายเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัจจุบันต่อไปอีก เป็นระยะเวลา 1 ปี กรณีครบระยะเวลา จำนวน 9 ราย และแต่งตั้งผู้อำนวยการ สพท.ให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ กรณีการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ให้มีผลการย้ายและแต่งตั้ง นอกจากนี้ ยังอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการ สพฐ. จำนวน 2 ราย โดยคงให้ได้รับวิทยฐานะตามที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้ ให้มีผลการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน

น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการ สพฐ.ให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสพท.แห่งใหม่ กรณีการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 43 ราย ทั้งนี้ ให้มีผลการย้ายและแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพท. ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 37 ราย โดยคงให้ได้รับวิทยฐานะตามที่ได้รับอยู่เดิม มีผลการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และอนุมัติย้ายและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ สพท. กรณีการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 102 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นอกจากนี้ ยังอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพท. ใน สพป.92 ราย มีผลการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2948817