" แบรนด์ลูกชิ้น" โต้ปมเอี่ยว " ไส้กรอกมรณะ" แจงถูกเลียนแบบสินค้า-ยันใส่ใจทุกขั้นตอนผลิต | เดลินิวส์ | LINE TODAY

  • หมวดหมู่ : บันเทิง วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565
  • เข้าดู : 595 ครั้ง

จากกรณี ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ.ได้รับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรณีพบผู้บริโภคซึ่งเป็นเด็กหลายรายเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการรับประทานไส้กรอกและเกิดภาวะ methemoglobinemia (เมธฮีโมโกลบินนีเมีย) จึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ สระบุรี เพชรบุรี และตรัง สืบทราบแหล่งจำหน่ายและขยายผลทำการสืบสวนจนทราบแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จนนำมาสู่การตรวจค้นโรงงานเป้าหมายใน จ.ชลบุรี

โดยพบสถานที่ผลิตยังไม่ผ่านเกณฑ์จีเอ็มพีที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งไม่มีการควบคุมการผลิต ในกรณีที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารอย่างเหมาะสม รวมถึงขั้นตอนการผลิตไม่เข้าข่ายโรงงานตามกฎหมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ถึง 32 ยี่ห้อ และมีสัญลักษณ์ฮาลาล ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ขอบคุณภาพประกอบ : ลุงวัลย์ ลูกชิ้นหมูบ้านแหลม