• การเกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์

  • รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

  • หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ภาวะยากลำบาก

  • ออมสินชวนลูกหนี้ NPL ปรับโครงสร้างหนี้

  • สพฐ. ยันใช้สื่อดิจิทัลช่วยจัดการเรียนการสอนเต็มร้อย เผยโรงเรียนมีเน็ตความเร็วสูงถึง 98.56%

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ทั้งหมด +