• การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงานนิติกร

  • แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

  • แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร

  • "ประจิน"ยันไม่ยุบ สมศ.แต่ปรับตัวใหม่

  • "หมอธี" ยัน ครม.โยก สมศ.ให้ ศธ.ดูแลไม่มีอะไรในก่อไผ่ ให้ทำงานอิสระเช่นเดิม

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ทั้งหมด +