เคาะจ่ายค่าเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมบัญชีกลางเปิดให้รอบ2 ผู้มีสิทธิ์ 2 แสนราย 164 ล้าน

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 19 มกราคม 2561
  • เข้าดู : 42 ครั้ง

95239523

วันที่ 19 ม.ค. น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยว่า กรมบัญชีกลางและกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับกรณีมีการชะลอการจ่ายเงินสำหรับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากมีการกำหนดให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดไว้ในปี 2561 โดยที่ประชุมเห็นสอดคล้องกันว่าจะเพิ่มรอบการจ่ายเงินประจำเดือน ม.ค. 2561 รอบที่ 2 ในวันที่ 22-23 ม.ค. นี้ โดยรอบนี้มีผู้มีสิทธิได้รับเงินทั้งสิ้น 2.02 แสนราย คิดเป็นวงเงิน 164 ล้านบาท

ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 9-10 ม.ค. 2561 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน ม.ค. 2561 รอบที่ 1 ผ่านระบบการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิแล้ว จำนวน 1.86 แสนราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 134.62 ล้าน สำหรับเดือน ก.พ. 2561 กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินในวันที่ 12-13 ก.พ. 2561 และตั้งแต่เดือนมี.ค. เป็นต้นไป จะจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนตามเดิม

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ National e-Payment ที่ภาครัฐจ่ายเงินสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้มีสิทธิแบบตรงตัว ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ หรือผ่านระบบพร้อมเพย์ซึ่งมีความสะดวกและคล่องตัวขึ้น โดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของเด็กและบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าว

อย่างไรก็ดี กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิโดยตรง โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินในแต่ละเดือนให้กับกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2559 จนถึงปัจจุบัน

ที่มา Khaosod

ร่วมแสดงความคิดเห็น