ชร.ผอ.สพท.แนะแก้คำสั่ง" คปภ." ดึงผู้แทนร่วมกลั่นกรองก่อนชง " บอร์ดบริหาร" ยันต้องแยก 2 บอร์ดออกจากกัน

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 18 ธันวาคม 2560
  • เข้าดู : 113 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ชัยภูมิ เขต 1 ในฐานะประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ชร.ผอ.สพท.) เปิดเผยถึงกรณีที่ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)ออกมาสนับสนุนให้นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ภายใต้โครงสร้างสำนักงานศธจ.โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.) ที่จะเข้าไปเป็นกรรมการ มีสัดส่วนเท่ากับผู้ทรงคุณวุฒิโดยศธจ.เสนอว่าไม่ควรเกิน 5 คนและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ควรมีศักดิ์ต่ำกว่าคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษานั้น ว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล จะต้องแยกต่างหากกับคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา จะให้กลั่นกรองแล้วให้คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาอนุมัติเห็นชอบอีก ก็ไม่ต่างจากเดิม คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาก็มาติดหล่มงานบุคคลเหมือนเดิม ถ้าจะให้ดีที่สุด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลไม่ควรให้ ศธจ.เป็นเลขานุการด้วยซ้ำ ควรเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง เพราะ ศธจ.ก็ต้องมายุ่งยากงานเลขานุการเท่าเดิม จะลดขั้นตอน แต่งานบูรณาการตนไม่แน่ใจว่าจะเดินหน้าได้คล่องตัวหรือไม่ เพราะศธจ.ยังมาเสียเวลากับงานธุรการงานบุคคลเหมือนเดิม

นายธนชน กล่าวต่อว่า ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในส่วนของกรรมการโดยตำแหน่งนั้น ผอ.สพท.ควรได้เป็นทุกท่าน โดยให้เท่ากับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และยังมีกรรมการประเภทตัวแทนที่จะถ่วงดุลอำนาจ และที่สำคัญ ผอ.สพท.เป็นข้าราชการประจำ ถ้ามีเหตุแห่งการทำให้เสียระบบธรรมาภิบาล ยังมีผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป ใช้อำนาจทางปกครอง สั่งย้ายออกนอกพื้นที่ได้ การให้ ผอ.สพท.เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง จะเป็นหลักประกันความยุติธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพราะ ผอ.สพท.จะทราบข้อมูล รายละเอียดงานบุคคลของเขตตนเองได้เป็นอย่างดี การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ที่ผ่านมา หลายเรื่องไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ในคราวเดียวกัน เพราะขาดข้อมูลรายละเอียดของเขตนั้นๆ ที่ไม่มี ผอ.สพท.เป็นกรรมการ กศจ. ดังนั้น การให้มี ผอ.สพท.ทุกคนเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง จึงสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้

ส่วนประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(คปภ.) เรื่องคำวินิจฉัย คปภ.เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นั้น ในข้อที่ 6 ที่กำหนดให้ ผอ.สพท.ทุกคนในจังหวัดมามีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลก็มีเจตนาเพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่ผอ.สพท.หลายคน ไม่ได้เป็นกรรมการใน กศจ.หรือคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(อกศจ.) อย่างไรก็ตามเมื่อแก้ไขคำสั่งเพื่อให้ ผอ.สพท.ทุกคนเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง คปภ.ก็สามารถแก้ไขประกาศดังกล่าวได้ เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสงสัยว่า ผอ.สพท.ชงเอง กินเอง โดยอาจให้ขั้นตอนนี้ ให้มีผู้แทนคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ผู้แทนศธจ. ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน/ผู้แทนครู ฯลฯ เป็นกรรมการกลั่นกรองการย้าย ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยตัดตอน อกศจ.ออกไป ให้มีกรรมการกลั่นกรอง ตามประกาศ คปภ.ที่แก้ไข ฉบับวันที่ 7 เมษายน 2560 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งนี้จะตอบคำถามสังคมได้ว่า ผอ.สพท.ไม่ได้ชงเองกินเอง โดยไม่จำเป็นต้องลดจำนวนผอ.สพท.ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพราะไม่เช่นนั้นความร่วมมือของเขตพื้นที่ฯ ที่ไม่มี ผอ.สพท.เป็นกรรมการก็จะลดลง ซึ่งจะเป็นจุดอ่อนของจังหวัดนั้นทันที นายธนชน กล่าว

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 กล่าวว่า เหตุผลที่ ผอ.สพท.ทุกคนต้องเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีดังนี้ 1.เรื่องที่เสนอให้ กศจ.พิจารณา ล้วนแต่เป็นเรื่องของสพท.ทั้งสิ้น จึงเป็นความจำเป็นที่ ผอ.สพท.ในฐานะผู้บังคับบัญชาและในฐานะผู้บริหารหน่วยงานต้องเข้าประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและร่วมรับผิดชอบเรื่องในความรับผิดชอบของตน งานในหน้าที่จึงจะเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการศึกษา 2.การให้ ผอ.สพท.บางเขตเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง จะสร้างปัญหาไม่สิ้นสุด เพราะข้าราชการครูและบุคลากรในเขตจำนวนนับพันๆ คนที่ ผอ.สพท.ไม่ได้เป็นกรรมการ จะตั้งคำถามต่อสังคมและผู้มีอำนาจว่า เหตุใดผู้บังคับบัญชาในเขตของตน จึงไม่ได้เป็นกรรมการ ซึ่งจะไม่มีเหตุผลหรือตรรกะใดๆ ที่จะตอบคำถามนี้ได้ และ 3.จังหวัดนครราชสีมา มีผอ.สพท.8 คน ย่อมเป็นไปตามการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่ฯ หากเห็นว่า มีสัดส่วนผอ.สพท. มากกว่าผู้ทรงคุณวุฒิ ก็ควรเพิ่มสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ แต่บางจังหวัด มีผอ.สพท. จำนวน 2-7 คน ก็ควรลดสัดส่วนผู้ทรงวุฒิลงมา ให้เท่ากับจำนวน ผอ.สพท.

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/771519

ร่วมแสดงความคิดเห็น