แกนนำครูร้อยเอ็ด จี้ ศธ.แก้ไขคำสั่ง คสช.เพิ่ม " ครู-ผอ.ร.ร." สัดส่วนเท่า ผอ.เขต นั่งบอร์ดบริหารบุคคล

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 18 ธันวาคม 2560
  • เข้าดู : 100 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม นายพิทักษ์ บัวแสงใส ประธานชมรมครูจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สัมภาษณ์กรณีที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แก้ไขคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.)กับศธจ. โดยการปรับแก้คำสั่งดังกล่าว จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด คือ คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา และคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ทั้ง 2 ชุดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ศธจ.เป็นเลขานุการ และผอ.สพท.เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งจะมีการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นกลางจำนวนเท่าผอ.สพท.มาเป็นกรรมการร่วม เพื่อให้มีการคานอำนาจ พร้อมกันนั้นจะให้ศธจ.เป็นผู้แทนของศธ.ในการสั่งการงานทุกอย่างจากศธ. ที่จะลงไปยังพื้นที่นั้นว่า ส่วนตัวพอรับได้กับแนวทางการแก้ไขคำสั่งคสช.ที่ 19/2560 ดังกล่าว แต่เพื่อให้วินวินด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงเพื่อไม่ให้นำไปสู่ปัญหาใหม่ ควรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

นายพิทักษ์ กล่าวต่อว่า 1.กรณีให้ศธจ.เป็นตัวแทนศธ.สั่งการทุกอย่างจากศธ.ที่จะลงไปยังพื้นที่ฯ เรื่องนี้ตนเชื่่อว่าจะทำให้เกิดความวุ่นวายและสับสนแก่ครู เพราะผู้บังคับบัญชาของครูคือ ผอ.สพท. แต่เมื่อให้ศธจ.ซึ่งเปรียบเหมือนต่างกรม มาสั่งการ จะทำให้ครูเกิดความสับสนได้ 2.ที่ผ่านมาการบริหารของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)บางจังหวัดเกิดความล่าช้ามาก เช่น ครูได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคศ.1 จากกศจ.ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 แต่จนถึงตอนนี้ศธจ.ยังไม่ได้ลงนามแต่งตั้ง, มีการเสนอแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนแทนผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 แต่จนถึงตอนนี้ศธจ.ยังไม่ลงนามแต่งตั้ง ทำให้ผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกลายเป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเถื่อน และ3.เห็นด้วยที่จะผอ.สพท.ในจังหวัดทุกคนนั่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แต่เรื่องนี้เป็นแค่การแบ่งอำนาจระหว่างศธจ.และผอ.สพท. ตนมองว่ายังไม่มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียแท้จริงเข้าไปนั่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลนั่นคือผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ดังนั้นจึงขอเสนอให้แต่ละจังหวัดมีตัวแทนครูและตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในสัดส่วนเท่ากับผอ.สพท./ผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนถือเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลดีที่สุด

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/771643

ร่วมแสดงความคิดเห็น