ปธ.ชมรม ศธจ.ห่วง ผอ.สพท.ใช้อำนาจซ้ำซ้อน ทั้ง " ชงข้อมูล-กลั่นกรอง-โหวตเอง" เล็งหารือกำหนดท่าที

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 18 ธันวาคม 2560
  • เข้าดู : 118 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) ขอนแก่น ในฐานะประธานชมรมศธจ. ให้สัมภาษณ์กรณีที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แก้ไขคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.)กับศธจ. โดยการปรับแก้คำสั่งดังกล่าว จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด คือ คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา และคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ทั้ง 2 ชุดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ศธจ.เป็นเลขานุการ และผอ.สพท.เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งจะมีการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นกลางจำนวนเท่าผอ.สพท.มาเป็นกรรมการร่วม เพื่อให้มีการคานอำนาจนั้นว่า เมื่อนพ.ธีระเกียรติ เสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาแก้ไขคำสั่งคสช.ไปแล้ว ตนก็ไม่ขัดข้องและในฐานะใต้ผู้บังคับบัญชา ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม เพียงแต่ตนมีข้อห่วงใยที่อยากฝากว่าตามประกาศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(คปภ.) ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่องการวินิจฉัยของคปภ. ในข้อ 6 ว่า ให้ผอ.สพท.จัดทำข้อมูลการย้ายของข้าราชการทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(อกศจ.)ให้ความเห็นต่อกศจ. ถ้ายังมีไม่มีการแก้ไขประกาศคปภ.ดังกล่าว ก็เท่ากับว่าผอ.สพท.เป็นคนจัดทำข้อมูล ผอ.สพท.กลั่นกรองข้อมูลในขั้นตอนของอกศจ.จะยังไปร่วมพิจารณาเห็นชอบในขั้นตอนของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลอีก ซึ่งตนเกรงว่าจะเป็นการใช้อำนาจซ้ำซ้อนซึ่งจะเป็นประเด็นในอนาคตหรือไม่ จากนี้จะรอดูรายละเอียดคำสั่งคสช.ที่ประกาศออกมา แล้วชมรมศธจ.ค่อยประชุมหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดท่าทีในการปฏิบัติงาน เพราะส่วนตัวห่วงใยเพื่อนศธจ.ที่ต้องทำงานอยู่ในคณะกรรมการที่อาจเกิดประเด็นเรื่องการใช้อำนาจซ้ำซ้อนในอนาคตเกิดขึ้นได้

นายเชิดศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ชัยภูมิ เขต 1 ในฐานะประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ชร.ผอ.สพท.) เสนอให้ดึงผู้แทนคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ผู้แทนศธจ. ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน/ผู้แทนครู ฯลฯ เป็นกรรมการกลั่นกรองการย้าย ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยตัดตอน อกศจ.ออกไปเพื่อตอบคำถามสังคมได้ว่า ผอ.สพท.ไม่ได้ชงเองกินเอง โดยไม่จำเป็นต้องลดจำนวนผอ.สพท.ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลนั้น ข้อเสนอดังกล่าว มีความเป็นไปได้ แต่ต้องดูว่าผู้แทนเหล่านั้นจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร และจำนวนผู้แทนที่จะเข้าไปร่วมกลั่นกรองมีกี่คน เพราะถ้าสัดส่วนของผอ.สพท.มากกว่าผู้แทนอื่นๆ ก็คงไม่สามารถแก้ไขข้อห่วงใยได้

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/771504

ร่วมแสดงความคิดเห็น