ศธ.สั่งปรับระบบอินเตอร์เน็ตมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ ร.ร. ทั่วประเทศ

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 13 ธันวาคม 2560
  • เข้าดู : 79 ครั้ง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลังของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน โดยจะกำหนดให้พัฒนาเป็นระบบไฮสปีดอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับหลักการพัฒนาให้เป็นไฮสปีดอินเตอร์เน็ตนั้นจะมีการบริหารจัดการใหม่ทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมาระบบอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้มีความซ้ำซ้อนหลายระบบ อาทิ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศธ. หรือ Ministry of Education Network (MOENet) ของสำนักงานปลัดศธ. ระบบ Uninet ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และระบบอินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชน ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลสูญเสียงบประมาณในส่วนนี้จำนวนมาก

รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การดำเนินการรูปแบบไฮสปีดอินเตอร์เน็ตโรงเรียนทั่วประเทศนั้นจะให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกระบบอินเตอร์เน็ตเอง เพราะผู้อำนวยการโรงเรียนจะรู้ดีที่สุดว่าระบบใดมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตัวเองมากที่สุด เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกัน เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่มีการใช้งานอินเตอร์มากก็อาจไม่เหมาะกับการใช้งานเครือข่ายของ MOEnet แต่อาจจะเหมาะกับเครือข่ายให้บริการอินเตอร์เน็ตของรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนก็ได้ ทั้งนี้ที่ผ่านมาเหมือนกับการตัดเสื้อไซต์เดียวให้เด็กทุกคนใส่ ทำให้เด็กบางคนใส่ได้ดีเด็กบางคนก็ใส่ไม่ได้ก็เหมือนกับการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตที่ผ่านมาแบบซ้ำซ้อน หากเราเปิดให้ผู้ใช้เลือกระบบได้เองว่าระบบใดเหมาะสมกับสิ่งที่โรงเรียนต้องการใช้งานมากที่สุด และเมื่อเลือกใช้งานระบบใดระบบหนึ่งแล้วก็จะส่งผลให้งบประมาณด้านอินเตอร์เน็ตประหยัดไปได้เป็นจำนวนมาก

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/765468

ร่วมแสดงความคิดเห็น