" หมอธี" ชง" บิ๊กตู่" แก้คำสั่ง คสช. 2-3 วันนี้ หลังเคลียร์อำนาจบรรจุแต่งตั้ง " ผอ.สพท.-ศธจ." ลงตัว

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 12 ธันวาคม 2560
  • เข้าดู : 93 ครั้ง

ความคืบหน้ากรณีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และตัวแทนศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ประมาณ 50 คน แถลงข่าวทางออกความขัดแย้งระหว่างผอ.สพท.และศธจ.ซึ่งนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. จะเสนอแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 ในข้อที่13 ที่กำหนดให้อำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดและกรุงเทพฯ ตามมาตรา 53(3)และ(4)แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นของศธจ.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จากเดิมผู้ใช้อำนาจตามมาตรา 53(3)และ(4) เป็นของผอ.สพท.และผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผอ.สพท.และผู้อำนวยการโรงเรียน(ผอ.ร.ร.) กับศธจ. โดยนายบุญรักษ์แถลงข่าวว่าจะตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาและคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ทั้ง 2 ชุดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีศธจ.เป็นเลขานุการ สำหรับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จะมีผอ.สพท.ในจังหวัดทุกคนร่วมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ทั้งนี้ผอ.สพท.เป็นผู้ใช้อำนาจตามมาตรา 53(3) ตามที่กศจ.อนุมัติ ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ใช้อำนาจตามมาตรา 53(4) ตามที่กศจ.อนุมัติ ส่วนศธจ.ทำหน้าที่เลขานุการ กศจ. ขณะที่นายการุณ แถลงข่าวว่า ได้ลงนามในร่างแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 19/25560 ในข้อที่ 13 แล้วเพื่อส่งให้รัฐมนตรีว่าการศธ.พิจารณาลงนาม ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พิจารณาแก้ไขต่อไป

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า ตนได้รับหนังสือเสนอขอปรับแก้คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 19/2560 ในข้อที่13 ที่ได้ปรับแก้ให้การใช้อำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดและกรุงเทพฯ ตามมาตรา 53(3)และ(4)แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาเป็น ผอ.สพท.และผอ.ร.ร.เป็นผู้ใช้อำนาจ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)แล้ว จากเดิม ศธจ.เป็นผู้ใช้อำนาจโดยความเห็นชอบของกศจ. ขณะนี้อยู่ระหว่างดูรายละเอียด และพิจารณาข้อกฎหมายต่าง ๆ คาดว่าจะเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคสช.พิจารณาได้ภายใน 2-3 วันนี้

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/764136

ร่วมแสดงความคิดเห็น