ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ V.1

  • หมวดหมู่ : ไลฟ์สไตล์ วันที่ : 21 ตุลาคม 2560
  • เข้าดู : 90 ครั้ง

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ V.1

CCHAN DIY

ดอกกุหลาบ
อุปกรณ์
กรรไกร
ด้าย
ไม้เสียบลูกชิ้น(หักครึ่ง)
กาวลาเท็กซ์
กลีบดอก
หนวดจันทน์
กระดาษย่นสีดำ
วิธีทำ
ม้วนกลีบดอก ทั้งหมด 7 กลีบ
เตรียมด้าย(ความยาวประมาณ 30 ซม.)
ทากาวด้านหลัง(บริเวณฐานของกลีบดอก)
พันกลีบดอกกับก้านไม้เป็นเกสร
จับจีบ(บริเวณฐานของกลีบดอก)
ประกบกับก้านที่ทำไว้
พันด้วยด้าย
ประกอบกลีบดอกตรงข้ามกันสลับไปมาจนครบทั้ง 7 กลีบ แล้วพันด้วยด้าย
นำหนวดจันทน์พับครึ่งประกบด้านหลัง
ทากาวที่ปลายกระดาษย่นสีดำ
พันให้แน่น ด้วยกระดาษย่นสีดำ
ประกบธูปเทียนและพันด้วยด้าย
พันให้แน่นอีกครั้งด้วยกระดาษย่นสีดำ
เสร็จแล้วดอกไม้จันทน์ แบบดอกกุหลาบ
ดอกลีลาวดี
อุปกรณ์
เกสร
ธูป
ใบบาง
กลีบดอก
กาวลาเท็กซ์
โบว์เล็ก
ใบ
หนวดจันทน์
กระย่นสีดำ
ไม้ลูกชิ้น
กรรไกร
วิธีทำ
ทากาวด้านหนึ่งของกลีบดอก
ประกบเข้าหากันเพื่อให้กาวติด
ใส่เกสรตรงกลางดอก
ใช้กรรไกรกรีดปลายดอกให้โค้ง
แทนก้านด้วยไม้เสียบลูกชิ้น
เติมใบ แล้วใส่หนวดจันทน์(พับครึ่ง) และธูป
พันด้วยกระดาษย่นสีดำ
ทากาวด้านหลัง แปะทับด้วยใบบาง
ทากาวตรงก้าน แปะโบว์เล็กสีสุภาพ

ที่มา C Channel

ร่วมแสดงความคิดเห็น