' ๙ คำสอนของพ่อหลวง ' พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  • หมวดหมู่ : ไลฟ์สไตล์ วันที่ : 5 ตุลาคม 2560
  • เข้าดู : 540 ครั้ง

" ๙ คำสอนของพ่อหลวง "
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานคำสอน แก่ พสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสต่างๆ
โดยใจความนั้นเพื่อสอนให้รู้จักเพียร พยายาม ทำอะไรพอเหมาะพอดี รู้จักหน้าที่ของตน รู้รักรู้สามัคคี มีจิตใจที่แบ่งปันให้ผู้อื่น มีจิตใจเข้มแข็ง และ ทำตนให้เป็นที่รัก
พูดจริง ทำจริง เป็นบุคคลที่หนักแน่น สามารถรับผิดชอบต่อตนเองได้ หมั่นหาความรู้ ประกอบอาชีพต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ขัดศีลธรรมอันดี เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีแก่สังคม
ซึ่งคำสอนทั้งหมด ๙ ข้อนั้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ ก็ยึดมั่นให้ประพฤติตนได้ตามคำสอนของพ่อหลวง และหากพวกเราทุกคนปฏิบัติตามได้ ก็จะทำให้สังคม และ ประเทศของเรานั้น มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และไร้ซึ่งปัญหาทั้งหมดทั้งมวล

ติดตามบทความใหม่ๆได้ที่ SistaCafe Facebook
SistaCafe เว็บไซต์รวบรวมบทความสำหรับผู้หญิง https://sistacafe.com
ดาวน์โหลด App SistaCafe ฟรีได้แล้ววันนี้!
iOS : AppStore
Android : PlayStore

ที่มา SistaCafe

ร่วมแสดงความคิดเห็น