พณ.ชี้กักตุนเหล้า-บุหรี่มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปี

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 14 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 49 ครั้ง

พณ.ชี้กักตุนเหล้า-บุหรี่มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปี
พณ.สั่งเจ้าหน้าที่จับตากักตุนสินค้าสุราและบุหรี่ หลังครม.ปรับโครงสร้างภาษีสรรสามิตใหม่

พณ.สั่งเจ้าหน้าที่จับตากักตุนสินค้าสุราและบุหรี่ หลังครม.ปรับโครงสร้างภาษีสรรสามิตใหม่

วันนี้ (14ก.ย.60) ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดอัตราโครงสร้างภาษีสินค้าประเภท เหล้า บุหรี่ และไพ่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย.นี้

ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อติดตามไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร เนื่องจากโครงสร้างอัตราภาษีเหล้า และบุหรี่ใหม่ จะทำให้ราคาจำหน่ายสูงขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ค้ามีการกักตุนสินค้า โดยขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากพบมีการกักตุนสินค้า หรือปฎิเสธการจำหน่ายสินค้าจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พุทธศักราช 2542 ระบุว่า ผู้ใดกักตุนสินค้าควบคุม โดยมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กำหนด หรือไม่นำสินค้าควบคุมที่มีไว้ออกจำหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับอัตราภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ คาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หรือในวันที่ 15 ก.ย.นี้ หลังจากนั้น กรมสรรพสามิต จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษีที่ชัดเจนให้รับทราบอีกครั้ง

ที่มา TNN24 ช่อง 16

ร่วมแสดงความคิดเห็น