เริ่มใช้บัตรสวัสดิการรัฐ 1ต.ค.นี้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเงินสะพัด

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 14 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 51 ครั้ง

เริ่มใช้บัตรสวัสดิการรัฐ 1ต.ค.นี้ กระตุ้นศรษฐกิจฐานรากเงินสะพัด
เริ่มใช้บัตรสวัสดิการรัฐ 1ต.ค.นี้ กระตุ้นศรษฐกิจฐานรากเงินสะพัด

คลังสรุปยอดรับบัตรสวัสดิการเหลือ 11.43 ล้านคน คาดเงินสะพัดเศรษฐกิจฐานรากเดือนละ 180,000 บาท ต่อ 1 ร้านธงฟ้า
ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง บอกว่า กระทรวงการคลังสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการทั้งสิ้น 11.43 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 14.1 ล้านคน ซึ่งได้ตัดสิทธิ์ไป 2.74 ล้านคน แบ่งเป็น ไม่ผ่านคุณสมบัติประเภทที่ดิน 1,650,000 คน, เรื่องเงินฝาก 680,000 คน และที่เหลือเป็นรายได้เกิน จำนวน 400,000 คน
ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. บอกว่า ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถตรวจสอบสิทธิในการได้รับสวัสดิการของตัวเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป และรับบัตรสวัสดิการได้ที่หน่วยงาน หรือสาขาธนาคารที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 เพื่อเริ่มใช้บัตรสวัสดิการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
นอกจากนี้ หากในกรณีผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการอุทธรณ์ สามารถขออุทธรณ์ให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ได้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยหน่วยงานตรวจสอบใช้เวลา 1 สัปดาห์ และส่งผลการอุทธรณ์กลับมาให้กระทรวงการคลังภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ซึ่งกระทรวงการคลังประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 หากผลการอุทธรณ์ปรากฎว่าผ่านคุณสมบัติ ผู้ยื่นอุทธรณ์จะได้รับบัตรสวัสดิการ แต่ได้รับล่าช้ากว่าเดิม 30 วัน และไม่ได้รับสวัสดิการย้อนหลัง
ขณะที่นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ยืนยันว่า ในวันที่ 21 กันยายน 2560 จะเริ่มทยอยแจกบัตรพร้อมกัน เพื่อนำไปใช้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดค่าใช้จ่ายในการเงินเดินทาง ทั้งนี้ในส่วนร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการ เบื้องต้นตั้งเป้าว่าจะต้องมีอย่างน้อย 1 ร้านค้าต่อ 1 ตำบล หรือจำนวนผู้มีสิทธิ์ 600 คน ต่อใน 1 ร้านค้า โดยคำนวณเบื้องต้นคาดว่าจะทำให้มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 180,000 บาทต่อเดือน ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มรากหญ้าและร้านค้าโชห่วยที่เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากปรับตัวดีขึ้น
ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ บอกว่า จำนวนร้านโชห่วย และร้านค้าปลีกชุมชน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ ขณะนี้มีจำนวนกว่า 18,000 แห่ง ซึ่งได้จัดส่งรายชื่อไปให้กรมบัญชีกลางเพื่อติดตั้งเครื่องรูดบัตร โดยตามเป้าหมายต้องการให้มีร้านกระจายครอบคลุมตำบลละ 1 แห่ง รวม 8,000 ตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้ทันต่อการเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ที่มา Money Channel

ร่วมแสดงความคิดเห็น