หนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเอกชนรับ 100%

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 6 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 153 ครั้ง

หมอธี มอบ สช.ศึกษาแนวทางปรับแก้กฎหมายต่างๆเอื้อประโยชน์โรงเรียนเอกชน พร้อมวางแนวทางให้โรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนงบฯโครงการอาหารกลางวันแบบโรงเรียนรัฐครบ 100%

วันนี้( 6 ก.ย.)นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ว่า ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขกฎหมายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน100 % ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาเหมือนกับโรงเรียนของรัฐ ที่นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของครูโรงเรียนเอกชน เพราะครูบางคนได้รับสิทธิไม่เพียงพอในการรักษาพยาบาล จึงอยากเพิ่มทางเลือกให้แก่ครูเอกชน เช่น ให้ครูออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสิทธิรักษาพยาบาลแล้วไปใช้สิทธิบัตรทอง เป็นต้น โดยที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กลับไปศึกษารายละเอียดต่างๆ

ด้าน ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการ กช.กล่าวว่า บอร์ด กช.ได้เห็นชอบให้แก้ไขระเบียบและประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ โดยเปิดกว้างให้โรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน มีสิทธิกู้เงินจากกองทุนนี้ ซึ่งขณะนี้กองทุนฯมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ประมาณ 700 กว่าล้านบาท ส่วนการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเอกชน นั้น ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาหารกลางวัน แบ่งเป็น โรงเรียนเอกชนการกุศล ได้รับการอุดหนุน 100% จำนวน 570 โรง และ โรงเรียนทั่วไปได้รับเงินอุดหนุน 70 % จำนวน 3,034 โรง ซึ่งในกลุ่มโรงเรียนทั่วไปนี้มีเด็กระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาเพียง 28% ของเด็กทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน เพราะเป็นการอุดหนุนให้เฉพาะเด็กที่ประสบภาวะทุพโภชนาการ ดังนั้น จึงอยากให้สนับสนุนครบทุกคนเหมือนภาครัฐ โดยเบื้องต้นมี 2แนวทาง คือ ศึกษาข้อกฎหมายว่า สามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้อง (อปท.) ช่วยจัดสรรโครงการอาหารกลางวันเหมือนกับโรงเรียนรัฐได้หรือไม่ และ 2.เสนอขอเพิ่มงบประมาณส่วนนี้โดยตรง ซึ่ง สช.จะทำการศึกษาและประมาณการงบฯที่ต้องใช้ในแต่ละปีต่อไป..

 

 

ที่มา https://www.dailynews.co.th/education/596619

ร่วมแสดงความคิดเห็น