ปาร์ตี้!! ไลน์ครูว่อนแฉอบรมคูปองพัฒนา เน้นสังสรรค์

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 6 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 109 ครั้ง

แหล่งข่าวจากครูคนหนึ่งกล่าวว่า ในไลน์กลุ่มครูได้มีวิพากษ์วิจารณ์ถึงประสิทธิภาพของโครงการคูปองพัฒนาครู ที่มองว่าเป็นการจัดอบรมวันธรรมดา ทิ้งห้องเรียน ผิดหลักการของโครงการ จำนวนคนอบรม/หลักสูตรมากเกินไป ไม่มีคุณภาพ ไม่มีความชัดเจนเรื่องการติดตามการนำผลจากการอบรมไปใช้ หลายหลักสูตรวิทยากรหน่วยฝึกอบรมล้วนแต่เป็นมือปืนรับจ้าง ทีมวิทยากรไม่เคยพบเจอกันมาก่อน กิจกรรมการอบรมเน้นบันเทิง สนุกสนานมากกว่าสาระที่จะนำไปพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมกันนั้นได้มีการเผยแพร่ภาพการจัดงานเลี้ยงสรรค์ของหลักสูตรบางส่วนแชร์กันในไลน์ด้วย

หลักสูตรดีๆ ก็มีอยู่ อยากให้หาคนกลางมีความรู้ความเข้าใจลงไปประเมินหลักสูตร ทั้งนี้การประเมินโดยผู้เข้าอบรมเองสะท้อนข้อเท็จจริงได้น้อย แหล่งข่าวกล่าว

อนึ่ง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หรือ คูปองพัฒนาครูคือโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดสรรงบประมาณให้ครู จำนวน 10,000 บาท/คน/ปี โดยครูสามารถเลือกหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองและนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยจะเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดให้ครูต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาตัวเองไม่น้อยกว่า 12-20 ชั่วโมง/ปี

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/653226

ร่วมแสดงความคิดเห็น