สรุปผลตัดสิทธิ์สอบติดครูคืนถิ่นไม่มีตั๋วครู

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 4 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 112 ครั้ง

สกอ.สรุปผลตัดสิทธิ์สอบติดครูคืนถิ่น แต่ขาดคุณสมบัติไม่มีตั๋วครู ชี้มหาวิทยาลัยผิดเต็มๆ เผยโครงการครูคืนถิ่นส่อแววทยอยสละสิทธิสอบอังกฤษไม่ผ่าน

วันนี้( 4ก.ย.) ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา2559 เปิดเผยว่า ในการประชุม คณะกรรมการดำเนินการโครงการผลิตครูฯ เมื่อเร็วๆ นี้ได้หารือข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูฯ แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ คุณสมบัติไม่ครบตามประกาศการรับสมัครของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)จำนวน 21 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าความผิดอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ปล่อยให้เด็กขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรก แต่ให้เข้ามาสอบได้และยังสอบติด แต่เด็กก็ขาดคุณสมบัติตามที่สกอ.ประกาศไว้ตั้งแต่แรกคือต้องสำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในวันที่ 1 ต.ต.2560 จึงสรุปว่านักศึกษากลุ่มนี้ไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมโครงการแม้จะสอบติดก็ตาม จากนี้สกอ.จะแจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบ และแจ้งเด็กต่อไป

ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้สกอ.ได้รายงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการผลิตครูฯ ซึ่งอยู่ระหว่างเปิดให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกฯได้ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาที่ สกอ. ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษเข้ามาแล้ว จำนวน 700 คน จากผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3,546 คน และยังมีผู้สอบผ่านการคัดเลือกจำนวนหนึ่งทยอยแจ้งเข้ามาขอสละสิทธิ เนื่องจากผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีเวลาในการส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่กำหนดส่งภายในวันที่ 1 ต.ค.2560 ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษคือTOEFL ไม่ต่ำกว่า 4.00 (paper) หรือไม่ต่ำกว่า120 (CBT) หรือไม่ต่ำกว่า 40 (IBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 หรือการสอบมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากับ TOEFL เช่น CU-TEP เป็นต้น

 

ที่มา https://www.dailynews.co.th/education/596030

ร่วมแสดงความคิดเห็น