เสียงแตก" สุรพล" ค้านตั้งก.อุดมฯมีปลัด-รัฐมนตรีคุมแนะใช้พ.ร.บ.การอุดมฯแก้ปัญหาแทน

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 2 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 109 ครั้ง

นายสุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการกกอ. กล่าวว่า โดยสรุปแล้วตนเห็นว่าพ.ร.บ.กระทรวงการอุดมึกษาฉบับนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่ในการจัดโครงสร้างการบริหารงานของอุดมศึกษา ในทางกลับกันพ.ร.บ.ฉบับนี้เขียนในลักษณะที่ทำให้เห็นว่า รัฐมนตรี มีอำนาจมากขึ้น สามารถเข้าไปจัดการกับสถาบันอุดมศึกษาได้ ซึ่งจุดหนึ่งดูเหมือนดี ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีอำนาจในการบริหารจดการ ขณะที่ในทางกลับกัน ก็เขียนผูกพันอำนาจตนเอง อย่างไรก็ตามขณะนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมีการปรับโครงสร้างการอุดมศึกษา หากไม่ทำให้สำเร็จในช่วงนี้ก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้ว

นายสุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) กล่าวว่า ยอมรับว่า มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนแปลง แต่โจทย์การปรับตัวควรเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยต่างๆ มากกว่าฝากความไว้วางใจไว้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือฝ่ายการเมือง รวมทั้งปัญหาของสภามหาวิทยาลัยบางแห่งที่ผ่านมา ทำให้เราต้องใช้คำสั่ง คสช.เข้ามาแก้ไข ทั้งที่เราสามารถแก้ไขได้โดยใช้ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ทั้งนี้ตนสนับสนุนคณะทำงานของนพ.อุดม คชินทร ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมเตรียมจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาทุกอย่างเรื่องการมีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา แต่ไม่เห็นเหตุผลที่จะมี ปลัดกระทรวงฯ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ และ รัฐมนตรีว่าการกรทรวง มาครอบมหาวิทยาลัยที่มีอิสระมากอยู่แล้ว และไม่เชื่อว่ารัฐมนตรีฯ คนเดียวจะมีสติปัญญามากไปกว่าสภามหาวิทยาลัยที่รู้เรื่องอย่าง ใกล้ชิด และอิสระ อย่างไรก็ตามแน่นอนว่าเรามีสภามหาวิทยาลัยบางแห่งที่ล้มเหลว จึงต้องใช้มาตรา 44 เข้าไปดูแล แต่ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่คณะทำงานฯได้ยกร่างมาแล้วจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ และเราก็ไม่ได้มีสภามหาวิทยาลัยที่ล้มเหลวทั้งหมด แต่ทำไมเราถึงได้พยายามหานายอีกคนมาเพื่อควบคุมสภามหาวิทยาลัย ผมเห็นด้วยกับการมี พ.ร.บ.การอุดมศึกษา แต่คัดค้านอย่างยิ่งกับการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และปลัดกระทรวงอุดม มาคุมมหาวิทยาลัย นายสุรพล ล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/650028

ร่วมแสดงความคิดเห็น