6 เขตวุ่นหลัง 22 หน่วยยุบหลักสูตร จี้นิติกร สพท.ทวงค่าเสียหาย " ครู-ผอ.ร.ร." เริ่มประเมินคอร์ส

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 2 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 123 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีที่ สพฐ.ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)เพื่อขอให้สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 22 หน่วยอบรม ยกเลิกการอบรม 87 หลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่หรือคูปองพัฒนาครูที่จัดสรรงบประมาณ 10,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ โดยขอให้สพท.และสศศ.สำรวจค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนเพื่อประสานหน่วยอบรมให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น ว่า ได้รับข้อมูลจากเขตพื้นที่ฯ ณ วันที่ 30 สิงหาคมว่า เขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับผลกระทบมีดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 4 คน ความเสียหาย 24,410 บาท สพป.อุดรธานี เขต 4 จำนวน 2 คน ความเสียหาย 6,000 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)เขต 27 โดยโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม จำนวน 4 คน ความเสียหาย 7,076 บาท และสพม.เขต 37 จำนวน 1 คน ความเสียหาย 1,992 บาท สพป.อ่างทอง จำนวน 1 คน ความเสียหาย 1,060 บาท และสพป.จันทบุรี เขต 2 จำนวน 1 คน ความเสียหาย 4,232.10 บาท และมี 7 เขตพื้นที่ฯ ที่รายงานว่าไม่มีผลกระทบ คือ สพป.ชลบุรี เขต 1 สพป.ชลบุรี เขต 2 สพป.ชัยนาท สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และสพป.พะเยา เขต 1 สพป.มหาสารคาม เขต 3 และสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

นางเกศทิพย์ กล่าวต่อว่า ยังมีบางเขตพื้นที่ฯ ที่ขอขยายเวลาการส่งข้อมูลออกไปเนื่องจากการสำรวจยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งทางสพฐ.ได้ขยายเวลาให้ถึงวันที่ 8 กันยายนนี้ สำหรับการประสานขอให้หน่วยอบรมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น โดยหลักการจะให้นิติกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) เป็นผู้ประสาน แต่ถ้าหน่วยอบรมใด ไม่มีนิติกร ก็ขอให้ประสานสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร.)ที่ได้จัดตั้งทีมกฎหมายแล้ว

ผู้อำนวยการสพค. กล่าวต่อว่า สำหรับบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและหน่วยอบรม หลังจากที่มีการอบรมไปแล้ว ครูจะต้องประเมินว่าหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมเป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่ได้รับการรับรองหรือไม่ พร้อมกันนั้นจะต้องนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปสอนนักเรียนด้วย ขณะเดียวกันทางผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องติดตามและประเมินว่าครูได้นำความรู้ไปสอนแก่นักเรียนโดยมีหน่วยอบรมเข้าไปติดตามครูหรือไม่ หากผู้อำนวยการโรงเรียนประเมินว่าครูได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จึงจะมีการบันทึกในแฟ้มสะสมผลงานของครูว่าได้ผ่านการอบรมแล้ว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/649488

ร่วมแสดงความคิดเห็น