สกสค.จัดยิ่งใหญ่ครบรอบสถาปนา 14 ปี ยกย่องเชิดชู " 138" ครูปูชนียบุคคล

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 30 สิงหาคม 2560
  • เข้าดู : 122 ครั้ง

นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า สกสค.ก่อตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 สถาปนาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 ภายใต้ชื่อ สำนักงาน สกสค. มีหน่วยย่อย คือ สกสค.จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อให้บริการครูในการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์ ในโอกาสครบรอบ 14 ปี สกสค.ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน สกสค.ขึ้นในวันที่ 9 กันยายน ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีพิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูปูชนียบุคคล 138 คนจากทั่วประเทศ และบุคลากรดีเด่นของ สกสค. โดยเชิญ รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธานในการมอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรที่ทำความดีมาตลอดการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของ สกสค.ที่ผ่านมา ดั่งปณิธานว่า เรามีครู อยู่ในหัวใจ

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/647798

ร่วมแสดงความคิดเห็น