สัปดาห์นี้คมนาคมชงครม.เคาะรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

คมนาคม คาดครม.พิจารณาโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ในสัปดาห์นี้ ส่วนร่างสัญญาไทย-จีน คาดเสนอให้ ครม. เห็นชอบได้ในสัปดาห์หน้า นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม บอกถึงความคืบหน้า การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าว่า กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 23.6 กิโลเมตร วงเงิน 131,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมบรรจุเป็นวาระในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่า ครม.จะพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆ นี้ โดยรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มีเส้นทางอุโมงค์ลอดใต้เกาะรัตนโกสินทร์ ส่งผลให้กระทรวงคมนาคมต้องชี้แจงและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าให้เรียบร้อยก่อน จึงทำให้การเสนอโครงการเข้า ครม. ล่าช้า นอกจากนี้กระทรวงคมนาคม ยังเตรียมเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรม-ตลิ่งชัน ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร วงเงิน 121,000 ล้านบาทให้ ครม.พิจารณา โดยตอนนี้อยู่ระหว่างรับฟัง ความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน ด้านนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รักษาการผู้ว่า รฟม. บอกว่า ที่ประชุม ครม. น่าพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้า ขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าโครงการน่าจะผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ ส่วนนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย บอกว่า กระทรวงคมนาคมน่าจะ เสนอร่างสัญญาออกแบบโครงสร้างงานโยธา โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมา วงเงิน 1,706 ล้านบาท ให้ครม. พิจารณาได้ในวันที่ 2 สิงหาคม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาของโครงการ

ที่มา Money Channel