บอร์ด ตลท. ชี้ต่างชาติไม่กังวลเลือกตั้ง แต่ห่วงนโยบายไม่ชัดเจน-ขั้นตอนลงทุนซับซ้อน

บอร์ด ตลท. ชี้ต่างชาติไม่กังวลเลือกตั้ง แต่ห่วงนโยบายไม่ชัดเจน-ขั้นตอนลงทุนซับซ้อน จี้รัฐแก้ด่วนด้านกองทุนฯ ห่วงนักการเมืองจัดกิจกรรมรับเลือกตั้งป่วนเศรษฐกิจ

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) ในฐานะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้นักลงทุนต่างชาติกังวลเกี่ยวกับความชัดเจน และต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล รวมถึงความซับซ้อนของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย ส่งผลให้ต่างชาติจำนวนมากยังไม่กล้าเข้ามาลงทุนในไทยเต็มที่

ทั้งในส่วนของตลาดหุ้น และการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น รัฐบาลควรลดปริมาณกฎหมาย หรือขั้นตอนในการขอใบอนุญาตลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความต่อเนื่องนโยบายภาครัฐ ทั้งแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย 20 ปี, โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นต้น

นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ได้กลัวว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ แต่ที่กลัวคือความชัดเจนของนโยบาย และเรื่องกฎหมายที่ซับซ้อน เพราะที่ผ่านมาพบว่ามีต่างชาติหลายรายเจอปัญหาหนักที่จะเข้ามาลงทุนในไทย เช่น นักลงทุนจีนต้องการลงทุนพลังงานทดแทน แต่ขั้นตอนการทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ต้องใช้เวลานาน และยุ่งยาก รวมถึงการขอใบอนุญาตก็ยาก หรือนักลงทุนสิงคโปร์ที่สนใจลงทุนธุรกิจฟินเทค แต่การขอใบอนุญาตต้องวุ่นวายมากทั้งผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ นายปริญญ์กล่าว

ที่มา Manager Online