สหภาพฯการบินไทยหนุนซื้อเครื่องบิน28ลำ

นายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของการบินไทย เรื่องการจัดหาเครื่องบินใหม่แทนเครื่องบินเก่าจำนวน 28 ลำ เพราะเป็นการยกระดับการบริการ สร้างภาพลักษณ์องค์กร อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสารในการเดินทางอีกด้วย แต่มีความเป็นห่วง เรื่องการบริหารจัดการเครื่องบินเก่า ที่รอปลดระวาง ตามแผนฟื้นฟูองค์กร เนื่องจากปัจจุบันมีความล่าช้า อีกทั้ง 28 ลำที่จัดซื้อเข้ามานั้น การบินไทยได้มีการวางแผนจะให้บริการเส้นทางใดบ้าง มีการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสารและความคุ้มค่าหรือไม่ เพราะมีความเป็นห่วงว่า หากนำมาให้บริการจะไม่คุ้มทุน และไม่มีกำไร เหมือนบางเส้นทางที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันนี้

พร้อมย้ำว่า อยากให้การบินไทยพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาซ้ำ เช่นเดียวกับการจัดหาเครื่องบินโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์ เพราะไม่เพียงกระทบภาพลักษณ์องค์กรเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารอีกด้วย

ที่มา สำนักข่าว INN