ก.อุตฯเบิกจ่าบงบปี60คืบหน้าแล้ว68%

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้เร่งการเบิกจ่ายประมาณปี 2560 โดยมีผลการเบิกจ่ายแล้ว 3,831 ล้านบาท จากจำนวน 5,661 ล้านบาท คิดเป็นการเบิกจ่ายร้อยละ 68 ซึ่งภาพรวมการทำงานจากการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปในการช่วยเหลือดูแลธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้งโครงการให้ความรู้ และแหล่งเงินทุน ที่ล่าสุดได้ปล่อยสินเชื่อแล้วกว่าหมื่นล้านบาท

ส่วนในครึ่งปีหลังกระทรวงฯ ยังคงทำงานเชิงรุกแต่จะเน้นขยายไปยังเอสเอ็มอีภูมิภาค ผ่านคณะกรรมการพัฒนาเอสเอ็มอีประจำจังหวัด ตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มีเครื่องมือและโรงงานต้นแบบให้เอสเอ็มอีได้มาใช้ประโยชน์เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 แห่งภายในเดือนกันยายนนี้

นอกจากนี้ จะเร่งดำเนินตามมาตรการของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่สั่งการให้เร่งหาแนวทางเพื่อให้เอสเอ็มอีเข้าถึงเครื่องมือทางการเงิน ในระยะเร่งด่วน คือการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (เฮดจิ้ง) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท ส่วนในระยะยาวคือ การปล่อยสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารพาณิชย์ ที่ปล่อยเงินกู้ค่อนข้างยากกว่าธนาคารรัฐ พร้อมกันนี้ข้อแนะนำสำหรับเอสเอ็มอี คือ ต้องใช้ประโยชน์จากการเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีความคล่องตัว ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า มองลูกค้าเป้าหมายให้ชัด และต้องเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ที่มา สำนักข่าว INN