'ณรงค์ชัย'ชี้รัฐต้องลุยปิโตรเลียมรอบใหม่

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาครัฐจำเป็นต้องเดินหน้าการประมูลการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (รอบที่ 21) และต่ออายุแหล่งเดิมที่ใกล้จะหมดอายุลง แม้จะล่าช้าไปกว่า 2 ปี เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ควรนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) เข้ามาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้อย่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น

ส่วนกรณีการจัดเก็บค่าสำรองไฟฟ้า (Backup Rate) ในกลุ่มผู้ที่ติดตั้งโซล่ารูปท็อป ว่า รัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนระบบสำรองเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า ในเวลาที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปได้ จึงอาจจะต้องมีการคิดคำนวณค่า Backup แต่รัฐคงไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหากอนาคตผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าตอนกลางวันได้ จะส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) จะไปอยู่ในช่วงกลางคืนแทน ซึ่งควรจะนำไปคิดรวมกับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) แทน แต่จะต้องมีการปรับสูตรการคิดค่าไฟฟ้าใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต

ที่มา สำนักข่าว INN