ก.แรงงานย้ำพาต่างด้าวขึ้นจดทะเบียนได้ทันที

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ระยะเวลาการผ่อนผันการจับกุมและลงโทษการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นี้ ทางกระทรวงแรงงาน ได้เปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2560 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบันแต่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน สามารถมายื่นคำขอจ้างได้ที่ศูนย์ดังกล่าว โดยไม่ต้องยื่นขอโควตา และเมื่อผ่านการคัดกรองว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างจริงก็เข้าสู่ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติของแต่ละประเทศแล้วขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้นายจ้างเข้ายื่นเอกสารผ่านศูนย์รับแจ้งฯได้ทันที พร้อมยืนยันว่าการให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม มีสิทธิเท่าเทียมคนไทยทุกประการ

ที่มา สำนักข่าว INN