สอท.แนะเอกชนนำดิจิทัลปรับโครงสร้างองค์กร

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0 ว่า การที่จะก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 จะต้องพัฒนาและสร้างบุคลากรให้มีความคิดที่แตกต่างรับการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการควรจะนำดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนและเชื่อมโยงเพื่อให้องค์กรมีความทันสมัยเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ เพราะในอนาคตดิจิทัลจะมีความสำคัญและมีความก้าวหน้าอย่างมาก

ส่วนการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสสหกรรมขาดแคลนแรงงาน ประธานสภาอุตวาหกรรมฯ กล่าวว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจมากนัก โดยอาจจะเป็นผลกนะทบระยะสั้นเท่านั้น จากขั้นตอนการลงทะเบียนของแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ การที่รัฐบาลได้ออกประกาศจัดระเบียบทั้งระบบเป็นเรื่องดี และส.อ.ท.พร้อมสนับสนุนนโยบายดังกล่าว

ที่มา สำนักข่าว INN