ก.คลังยันลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย14.1ล.คนแล้ว

นายพรชัย ฐีระเวช รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ความคืบหน้า ล่าสุดในการดำเนินโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ขณะนี้ ตัวเลขผู้ลงทะเบียนยังคงมีจำนวนประมาณ 14.1 ล้านคน ทั่วประเทศ ส่วนตัวเลขหลักแสนคนนั้น เป็นตัวเลขของผู้มีรายได้น้อยที่คุณสมบัติยังไม่ครบ ซึ่งอยู่ระหว่างการให้นักศึกษาจำนวน 70,000 กว่าคน ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติ

ทั้งนี้ ภายในเดือนกรกฎาคม คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ทั่วประเทศอย่างแน่นอน จากนั้น จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในโครงการฯ หรือไม่ และในช่วงเดือนกันยายน 2560 นี้ รัฐบาลจะเริ่มประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์อีกครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดวงเงินในบัตรสมาร์การ์ดต่อไป

อย่างไรก็ตาม มั่นใจโครงการนี้ จะส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนผู้บริโภค และเป็นการสนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชนในด้านค่าครองชีพ เป็นอีกหนึ่งโครงการในการผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ที่มา สำนักข่าว INN