เอกชนแนะปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจรับ4.0

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวในงานเสวนา Thailand Competitiveness Conference 2017 ว่า หากไทยต้องการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยเฉพาะโมเดลทางธุรกิจ ซึ่งภาคธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตอบสนองความต้องการ ขณะที่การเข้ามาของดิจิทัล ที่ลดการใช้กระดาษ อาจจะส่งผลต่อธุรกิจกระดาษดังนั้นผู้ประกอบการต้องปรับตัวหันไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพิ่ม และหาโอกาสเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมด ไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่า

ด้านนายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและธุรกิจใหม่ บริษัท ไลน์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า แม้ขณะนี้ไลน์จะขึ้นมาอยู่จุดที่คิดว่าสูง แต่ยังต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อรักษาตลาด ซึ่งหากหยุดการพัฒนา อาจถูกผู้เล่นรายอื่น หรือธุรกิจที่มีขนาดเล็กกว่าเข้ามาแทนที่ได้อย่างไรก็ตาม มองว่า รูปแบบการทำงานของรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยน ให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนซึ่งนับเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วขึ้น ไม่ติดปัญหาขั้นตอนการดำเนินการล่าช้า

ที่มา สำนักข่าว INN