" อุตตม" เล็งผุดกองทุนอุ้ม SMEs ก้อนใหม่ 1,000 ล้านบาท

อุตตม เตรียมผุดกองทุนใหม่หนุน SMEs ไทยวงเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 1-2% เน้นทำธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้กระทรวงฯ เตรียมออกมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วงเงินใหม่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1-2% โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ทำธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 10,000 ราย ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

การช่วยเหลือวงเงินใหม่นี้จะไม่ไปรวมอยู่ในกองทุนช่วยเหลือเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท การช่วยเหลือจะกำหนดคุณสมบัติ SMEs รายใหม่นี้ เช่น เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ต้องมีการจดทะเบียนการค้ากับทาง กระทรวงพาณิชย์ แล้วเท่านั้น เช่น ธุรกิจเฟรนไชส์ วิสาหกิจชุมชน เกษตร SMEs เป็นต้นแต่โดยไม่เกี่ยวกับกลุ่มที่เป็น Startup นายอุตตมกล่าว

สำหรับการหารือเพิ่มเติมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อที่จะปรับกระบวนการทำงานเพื่อเร่งกระบวนการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือจาก 4 กองทุนหลัก รวมวงเงินประมาณ 3.8 หมื่นล้านบาท พบว่าการดำเนินงาน 2 เดือนกว่ายังมี SMEs บางรายเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าว จึงต้องปรับกระบวนการต่างๆ เพื่อรองรับกับยอดคำขอที่มีจำนวนมาก

นอกจากนี้ ในวันที่ 26 ก.ค. กระทรวงอุตสาหกรรมจะใช้เวทีของงาน Thailand Industry Expo 2017 ที่จัดขึ้นในวันที่ 25-30 ก.ค. 2560 นี้ จัดสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมถึงแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 การทำผลิตผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ SMEs การปรับตัว 4.0 โดยจะมีบุคลากรจากประเทศเยอรมนีต้นแบบ 4.0 มาร่วมถ่ายทอดความรู้ รวมถึงองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือเจโทร จากญี่ปุ่น

ที่มา Manager Online