" พาณิชย์" จับผู้ขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งตำรวจดำเนินคดี หลังพบไม่มีใบอนุญาตขนย้าย

พาณิชย์ จับผู้ขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งตำรวจดำเนินคดี หลังพบไม่มีใบอนุญาตขนย้าย พร้อมส่งสายตรวจออกตรวจสอบต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ หลังผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาดในเดือนส.ค.

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบผู้ประกอบการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจสอบการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยพบรถบรรทุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นเมล็ดในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จำนวน 2 ราย ไม่มีหนังสืออนุญาตขนย้าย จึงได้จับกุมผู้กระทำความผิดส่งสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ในข้อหาฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2560 เรื่องการควบคุมการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ยังได้ตรวจสอบพบรถพ่วงบรรทุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นฝัก จำนวน 4 ราย โดยมีพฤติกรรมน่าสงสัย เพราะไม่มีหลักฐานใบชั่งน้ำหนักกำกับการขนย้าย มีเพียงหลักฐานใบกำกับสินค้าสำแดงเป็นภาษาต่างประเทศ จึงได้ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ขนย้าย หากพบว่ามีการกระทำผิดจะแจ้งความดำเนินคดีต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศ ไม่ได้มีการห้ามนำเข้า ให้นำเข้าได้ แต่ต้องทำให้ถูกต้อง และมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งกรมฯ ได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตรให้ช่วยพิจารณาตรวจสอบคุณภาพสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และป้องกันไม่ให้มีการนำเข้าข้าวโพดคุณภาพต่ำแล้วมากดราคาผลผลิตของเกษตรกรในประเทศ

ได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบต่อเนื่อง และทำอย่างเข้มงวด เพราะตั้งแต่เดือนส.ค.เป็นต้นไป ผลผลิตข้าวโพดในประเทศจะเริ่มออกสู่ตลาด ไม่อยากให้เกิดปัญหาช่วงข้าวโพดออก แต่มีข้าวโพดเพื่อนบ้านอยู่เต็มโกดัง แล้วมากระทบต่อราคาข้าวโพดในประเทศ นางนันทวัลย์กล่าว

ที่มา Manager Online