"วัยเกษียณ" ใช้เงินมากจริงหรือ" (ตอนจบ)

จากบทความครั้งก่อน เราชวนคิดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายหลัง 60 ปี หรือวัยเกษียณ ที่ต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และที่สำคัญที่สุดคือเตรียมเงิน มาวันนี้เรามาชวนคิดตัวเงินเพื่อให้รู้เป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น ขอยกตัวอย่างดังนี้คุณสมศรี อายุ 50 ปี เป็นบุตรคนเดียว สถานะภาพ หม้าย (สามีตาย) มีบุตร 1 คนอายุ 10 ปี และมีมารดาอายุ 70 ปี (เป็นโรคเบาหวาน) เข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำ นางสมศรีต้องเกษียณอายุ 60 ปี ณ เวลานั้นต้องมีเงินเท่าไหร่1. คุณสมศรีนำค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต ค่ายาหรืออาหารเสริม ค่าภาษีสังคม ค่าเลี้ยงดูมารดา และบุตร รวมถึงค่าใช้จ่ายคนเลี้ยงดู (ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล ที่ยังไม่รวม) มาประมาณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนละ 50,000 บาท และจะมีอายุยืนถึง 85 ปี (อยู่อีก 25 ปี) ต้องเตรียมเงิน 19.44 ล้านบาท
2. ค่ารักษาพยาบาล ข้อนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว เพราะคุณสมศรีต้องดูแลมารดาที่เป็นโรคเบาหวาน และตัวเองที่อาจจะเหมือนมารดาเพราะกรรมพันธุ์ จึงต้องเตรียมเรื่อง- ค่ารักษาพยาบาลมารดา ประมาณ 1.0 ล้านบาท- ค่ารักษาพยาบาลบุตร ประมาณ 0.5 ล้านบาท- ค่ารักษาพยาบาลตัวเอง ประมาณ 1.5 ล้านบาท- ค่าเปลี่ยนอะไหล่ : หัวเข่า 2 ข้าง ประมาณ 0.50 ล้านบาท- ติดแบตเตอรี่หัวใจ ประมาณ 0.50 ล้านบาท เป็นต้น ค่าใช้จ่ายข้อนี้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับ 1. สุขภาพ และพฤติกรรมของครอบครัว ที่แตกต่างกัน 2. โรงพยาบาลที่รักษาเอกชน หรือรัฐบาล ราคาก็แตกต่างกันค่าใช้จ่ายของคุณสมศรี ต้องเตรียมไว้ประมาณ 4.00 ล้านบาท เรื่องนี้อาจจะเตรียมไว้ในรูปประกันสุภาพ หรือ ประกันสังคม หรือบัตรทอง เพื่อลดภาระ3. กองมรดก คุณสมศรี เป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องคิดสองเรื่อง คือ1. จากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควร งานนี้ครอบครัวจะอยู่อย่างไรต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่2. จากโลกนี้ไปช้า เงินที่เตรียมยังเหลือ ไม่มีปัญหา ส่งต่อให้บุตรที่โตแล้วอ่านมาถึงตรงนี้ เริ่มคิดมากแล้วซิคะ เพราะเงินที่ต้องเตรียมจำนวนมหาศาล และเป็นเรื่องสำคัญที่เร่งด่วน ตอนอายุใกล้ 60 ปี เมื่อท่านอ่านจบลองหยิบกระดาษและปากกา มาขีดเขียนเล่นๆ ว่าเราต้องเตรียม เงินเท่าไหร่เพื่อพร้อมรับเกษียณอย่างเกษม โชคดีสำหรับผู้เริ่มก่อนเสมอ รักและห่วงใย

เขียนโดย นฤมล บุญสนอง CFP จากคอลัมน์ FINANCIAL FREEDOM - RETIREMENT ของนิตยสาร Money&Wealth ฉบับที่ 171 เดือนกรกฎาคม 2560

ที่มา Money Channel