รมว.ดิจิทัลแนะดึงดิจิทัลปรับระบบธุรกิจ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึง Digital Disruption and Innovation : The Game Changer" การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยระบุว่า ปัจจุบันดิจิทัลทำให้ธุรกิจหลายอย่างมีการเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้มีความทันสมัยให้สอดรับกับสถานการณ์ อีกทั้งดิจิทัลยังทำให้ธุรกิจบางประเภทหายไป ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ยกตัวอย่างประเทศจีนปัจจุบันได้มีการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นจำนวนมาก และได้มีการปรับสินค้าให้ตรงตามความชอบของลูกค้า โดยใช้ดิจิทัลวิเคราะห์เชิงข้อมูลของลูกค้าในการครองตลาด แต่ถือว่าไทยได้เริ่มมีสัญญาณที่ดีในการปรับตัว เช่นสถาบันการเงินและธนาคารที่เริ่มตั้งบริษัทลูกเข้ามาดูแลด้วยการนำระบบดิจิทัลมาพัฒนาการบริการมากกว่า อีแบงก์กิ้ง เนื่องจากแนวโน้วประชาชนจะเดินเข้าธนาคารน้อยลง เพราะสามารถทำธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันที

ขณะเดียวกันในส่วนห้างสรรพสินค้าในอนาคตมีความน่าเป็นห่วงจะได้รับผลกระทบจากการซื้อขายออนไลน์ เพราะมีค้าใช้จ่ายน้อย มีความสะดวกสบาย ซึ่งหลังจากนี้ ลูกค้าจะไปที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อลองเสื้อผ้า และกลับมาซื้อผ่านออนไลน์ โดยพฤติกรรมเหล่านี้มีแนวโน้วจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง แต่หากมองในแง่ของโอกาสจะสามารถนำตลาดได้หากผู้ประกอบการมีการปรับตัวได้เร็วและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างสิ่งที่แตกต่าง นอกจากนี้ควรเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ๆ หรือ สตาร์ทอัพ ให้สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างช่วยเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่

ที่มา สำนักข่าว INN