ชง" ศบค." ไฟเขียวให้เด็กไป รร.เปิดเรียนเทอม 2 หลัง นร.12 ปีขึ้นไป ฉีดไฟเซอร์ปลาย ก.ย

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 30 สิงหาคม 2564
  • เข้าดู : 251 ครั้ง

ศธ. เตรียม เสนอแนวทางเปิดเรียนเทอม 2 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้ แล้ว ส่วนนักเรียนอายุ 12ปี ขึ้นไปรับวัคซีนไฟเซอร์ 30 ล้านโดส ในช่วงปลายเดือนก.ย. รวมทั้ง วิทยาลัยอาชีศึกษา ครูและนักเรียน 1 ล้านคนได้รับวัคซีนในสูตรไขว้ครบแล้ว แต่เด็กเล็กระดับประถมและปฐมวัย ยังต้องเรียนออนไลน์ต่อไป

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอ 2 ประเด็นให้ ศบค.พิจารณา คือ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนแล้ว อีกทั้งนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนประมาณ 1 ล้านคนได้รับวัคซีนแล้วส่วนหนึ่งตามสูตรการฉีดวัคซีนสลับขั้วระหว่าง Sinovac และ AstraZeneca ขณะที่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer ปลายเดือนกันยายนนี้

ทั้งนี้เราคาดหวังว่าหากแผนการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลที่ได้มีการจัดซื้อวัคซีน Pfizer จำนวน 30 ล้านโดสในไตรมาส 4 ปลายเดือนกันยายนนี้ไม่มีอุปสรรค ก็จะทำให้เด็กอายุที่มีอายุ 12 ปีขึ้นได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งหมด ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาคนใดที่ตกหล่น ศธ.ก็เร่งให้เข้ารับการวัคซีนให้ครบทุกคนซึ่งหากเป็นไปตามไทม์ไลน์ดังกล่าวเราก็น่าจะมีลุ้นที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้ แต่สำหรับเด็กเล็กปฐมวัยถึงประถมศึกษายังไม่สามารถให้มาเรียนได้ยังต้องใช้มาตรการการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ออนแฮนด์ หรือ ออนแอร์ไปก่อน ปลัดศธ.กล่าว

นายสุภัทร กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นที่สอง คือ มาตรการโครงการตรียมความพร้อมสถานศึกษานำร่อง จัดการเรียนในรูปแบบโรงเรียนประจำ Sandbox Safety Zone in School ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่กลุ่มสีแดงเข้ม ซึ่งมาตรการ Sandbox ในโรงเรียนนั้นได้มีสถานศึกษานำร่องจัดการเรียนไปแล้ว 34 แห่งในโรงเรียนประจำ หรือโรงเรียนกินนอน ซึ่งเท่าที่รับฟังการรายงานข้อมูลยังไม่พบการติดเชื้อเกิดขึ้นจากการดำเนินการมาตรการนี้ ทั้งนี้จากมาตรการ Sandbox Safety Zone in School มีโรงเรียนเอกชนหลายแห่งแจ้งความประสงค์จะใช้มาตรการ Sandbox ซึ่งตนขอชี้แจงว่าหากจะดำเนินการมาตรการนี้โรงเรียนจะต้องมีหอพักภายในโรงเรียนและต้องเป็นการเปิดเรียนในรูปแบบระบบปิดเท่านั้นไม่มีการปล่อยให้เดินทางกลับบ้าน โดยการเป็นโรงเรียนกินนอนจะต้องขออนุญาตการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเออกชน (สช.) อย่างถูกต้องด้วย