เตรียมเดินหน้าสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. " สุภัทร" คาดเสร็จภายใน 45 วัน

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 28 สิงหาคม 2564
  • เข้าดู : 208 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงสึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่มีน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมหารือเพื่อเตรียมการสำหรับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในกศจ. 75 จังหวัด จะหมดวาระในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ที่ประชุมได้หารือในแง่กฎหมายเพื่อสนับสนุนให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมวางกรอบระยะเวลาไว้ ดังนี้ เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.หมดวาระลงในวันที่ 10 ตุลาคม ก็จะเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ในวันที่ 11 ตุลาคมทันที ซึ่งตามกฎมายจะต้องดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หากการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามที่วางแผนไว้ เชื่อว่าจะดำเนินการสรรหาแล้วเสร็จภายใน 45 วัน และเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

โดยที่ประชุมเน้นย้าว่ากระบวนการสรรหาต้องมีความยืดหยุ่นและใกล้เคียงกัน โดยให้จังหวัดไปดำเนินการและกำหนดวิธีการได้มา และเงื่อนไขคุณสมบัติต่างๆ เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมต่อไป ขั้นต่อไปคณะทำงาน จะเร่งประชุมเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และจะประกาศเกณฑ์สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.นั้น รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษ แต่กังวลเรื่องระยะเวลา ว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนดหรือไม่ จึงขอให้ดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ไม่เช่นนั้น อาจจะมีเรื่องร้องเรียนเหมือนที่ผ่านมา นายสุภัทร กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2906021