10 ประเด็น วิกฤติแพทย์ด่านหน้า ปัญหาที่รัฐบาลต้องฟัง! | Sarakadee Lite | LINE TODAY

  • หมวดหมู่ : ไลฟ์สไตล์ วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564
  • เข้าดู : 277 ครั้ง

จากจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ท่ามกลางมาตรการเข้มงวดจากรัฐบาลรอบแล้วรอบเล่า สิ่งนี้สะท้อนถึง วิกฤติด้านสาธารณะสุขไทยที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งย่อมรวมถึง วิกฤติแพทย์ด่านหน้า กับปัญหาที่กำลังถาโถมไปสู่ทีมบุคลากรการแพทย์ด่านหน้า ซึ่งนอกจากจะต้องดูแลผู้ป่วยด้วยความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 แล้ว แพทย์ด่านหน้าเหล่านี้ยังต้องแบ่งกำลังบางส่วนไปฉีดวัคซีน ให้บริการด้านการตรวจคัดกรอง และทำการบริหารทรัพยากรการแพทย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในมือ

Sarakadee Lite ได้มีโอกาสพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขอเป็นตัวแทนส่งเสียงสะท้อนจากแพทย์ด่านหน้าที่ประจำอยู่หน้างานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ไปถึงรัฐบาล กับปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข และการจัดการอย่างเป็นระบบที่ต้องทำอย่างทันท่วงที

ที่มา กองบรรณาธิการ