ลด "ความเครียดสะสม" ด้วย 4 เทคนิคง่ายๆ มาเป็นตัวช่วย | คมชัดลึกออนไลน์ | LINE TODAY

  • หมวดหมู่ : ไลฟ์สไตล์ วันที่ : 18 กรกฎาคม 2564
  • เข้าดู : 65 ครั้ง

เมื่อโควิด-19 ยังอยู่กับมวลมนุษยชาติไปอีกยาวนานหลายปี การเกาะติดข่าวทุกความเคลื่อนไหวจากทุกมุมโลก ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล กลายเป็นความเครียดสะสม ได้

แต่เราไม่ควรปล่อยให้ความเครียดสะสม เกาะกิจจิตยาวนานนัก เพราะความเครียดเป็นอาการอันโอชะของโรคมะเร็ง"คมชัดลึกออนไลน์" รวบรวมเทคนิคหรือทริกง่ายๆเป็นตัวช่วยลดความเครียดสะสม

เทคนิคที่ 1 การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

การเข้าจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมเมื่อไม่สบายใจเป็นสิ่งที่ควรถูกสำรวจและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ การเผชิญกับปัญหา คือ การรับรู้และประเมินสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง และให้เข้าใจเสมอว่าเราแก้ไขได้ด้วยต้นทุนทางปัญญาที่เรามี เทคนิคนี้แบ่งย่อยเป็น 2 วิธี ที่สามารถเลือกใช้ได้ คือ

เผชิญปัญหาแบบมุ่งไปที่จัดการกับปัญหา (Problem-focused Coping)

ความพยายามจัดการปัญหาโดยตรงไปที่เหตุของปัญหา เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วางแผนและตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหา พร้อมใช้ประสบการณ์ชีวิตประกอบการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม จากนั้นก็ลงมือแก้ไข ในข้อนี้ยังรวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเราด้วย

เผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ (Emotion-focused Coping)

สำหรับสถานการณ์ที่เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรได้ ให้เรากลับมาควบคุมอารมณ์ คลี่คลายความรู้สึกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าอารมณ์กลัว โกรธ เศร้า คับข้องใจ วิธีที่ทำได้เพื่อระบายอารมณ์ เช่น การบอกให้ใครสักคนได้รับฟังความรู้สึกที่เรามี

เทคนิคที่ 2 ฟื้นพลัง (Resilience)

ความสามารถในการฟื้นพลังคือแนวคิดที่เห็นว่าทุกคนล้มแล้วลุกขึ้นได้เสมอ ทุกชีวิตต้องประสบปัญหาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง เราเองก็เช่นกัน ความสามารถในการฟื้นพลังเป็นเสมือนไม้ค้ำยันให้เราลุกยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งและก้าวผ่านปัญหานั้นๆ ไปได้ในที่สุด

เทคนิคนี้ประกอบด้วย 3 แนวคิดสำคัญ ได้แก่

I Have

การตระหนักรู้ในสิ่งที่ตนมีอยู่โดยหันกลับไปมองว่าเรามีอะไรและมีใครที่เป็นที่พึ่งหรือขอความช่วยเหลือได้ มีใครที่เข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเราเป็นที่พึ่งทางใจให้เราได้ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน และคนรัก

I Am

การยอมรับคุณค่าในตัวเอง มองเห็นจุดแข็งหรือศักยภาพตนเอง เช่น ความซื่อสัตย์ ความอดทน ตระหนักในความสำคัญของการดำรงอยู่ของตน คุณค่าของตนต่อคนรอบข้าง

I Can

การรับรู้ความสามารถของตน ความสามารถที่จะคิด กระทำ พูดคุยหรือซักถามเพื่อจัดการกับปัญหาให้ลุล่วง รวมทั้งการร้องขอความช่วยเหลือและเชื่อว่าตนจะผ่านพ้นปัญหาได้ในที่สุด

ความสามารถนี้ถือเป็นทักษะสำคัญต่อการก้าวพ้นปัญหายากๆ และยังหมายถึงความสามารถที่จะกลับไปเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วย

เทคนิคที่ 3 เมตตากับตัวเอง (Self-compassion)

ความเมตตาต่อตนเองคือทัศนะใหม่ที่ทุกคนพึงมี มองตัวเองโดยไม่ตัดสินถูกหรือผิด ดีหรือไม่ ได้หรือไม่ได้ เทคนิคนี้ชี้แนะให้เรายอมรับหรือเห็นคุณค่าในตัวเองเช่นเดียวกับที่เห็นคุณค่าของคนอื่น อาจเรียกว่าใจดีกับตัวเองเหมือนที่เราใจดีกับผู้อื่น

ไม่โบยตีตนเองเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือผิดหวัง รู้จักให้อภัยตัวเองบ้าง และมองเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเราก็อาจเกิดขึ้นกับคนอื่นได้

เทคนิคที่ 4 ความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ (Gratitude)

ความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ ถือเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ควรฝึกฝน โดยแต่ละวัน เราอาจทดลองมองสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งเหล่านั้นที่ช่วยให้เรารู้สึกสุขได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

ไม่ว่าสิ่งต่างๆจะเป็นผู้คน สัตว์เลี้ยง ข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้งข้าวปลาอาหาร ซึ่งผลลัพธ์ที่ปรารถนาให้ปรากฏกับตัวเราคือความรู้สึกบวกในจิตใจ กำลังใจ ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังความสัมพันธ์กับผู้อื่น

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกแล้วระลอกเล่า เป็นเพียงสถานการณ์ภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ ขืนกังวลไปก็รังแต่จะทำให้จิตตก หมดแรง หมดกำลังจะรับมือกับปัญหาอื่นๆในชีวิต

ใครที่เริ่มรู้ตัวว่าเครียดและกำลังจะกลายเป็นความเครียดสะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจทดลองปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น เช่น ยุติกิจกรรมที่ทำอยู่ตรงหน้า ลองขยับปรับเปลี่ยนอิริยาบถ พักความคิดไว้ชั่วขณะแล้วลองออกไปทำกิจกรรมอื่นที่ผ่อนคลายกว่า

ขอให้เราถอยห่างจากสิ่งแวดล้อมเดิม ๆ เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อการบรรเทาความเครียด และจะเป็นตัวช่วยลดความเครียดสะสมที่อาจจะเกิดในอนาคตได้

ที่มาข้อมูล:ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ลดความเครียด"ด้วยการกิน กับเมนู14 ชนิด

ส่อง 4อาชีพ "สายแพทย์ทางเลือก" ใหม่ที่มาแรง

"ตะคริว"สัญญาณผิดปกติร่างกาย

รู้ไว้ "5 สารอาหาร" เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย ตัวช่วยให้ห่างไกลไวรัส"นอนไม่หลับ"เสียงบำบัดตัวช่วยเพื่อผ่อนคลาย