หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าชั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 11 มกราคม 2560
  • เข้าดู : 71 ครั้ง

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [‘ ขนาดไฟล์ 376.16 KB ‘]

ร่วมแสดงความคิดเห็น