การเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 11 มกราคม 2560
  • เข้าดู : 54 ครั้ง

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [‘ ขนาดไฟล์ 385.23 KB ‘]

ร่วมแสดงความคิดเห็น