ธปท.ชี้น้ำท่วมใต้กระทบสวนยาง75%

นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ช่วงวันที่ 1-10 ม.ค. 2560 ทำให้มี 11 จังหวัดได้รับผลกระทบ ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และกระบี่ โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และนราธิวาส

ส่วนผลกระทบเบื้องต้น ส่งผลต่อทรัพย์สินและครัวเรือนในวงกว้าง โดย ธปท. จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่ปิดดำเนินการในช่วงก่อน เริ่มกลับมาให้บริการตามปกติ เหลือเพียง 4 สาขาที่ยังปิดบริการ สำหรับความเสียหายในภาพรวมคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

สำหรับผลกระทบระยะสั้น ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบในภาคเกษตรโดยเฉพาะยางพารา เนื่องจากชาวสวนยางไม่สามารถกรีดยางได้ ทั้งพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่ฝนตกหนัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 75% ของพื้นที่สวนยางภาคใต้ทั้งหมด คาดว่าผลผลิตยางในเดือนม.ค.จะลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ส่วนปาล์มน้ำมัน ไม่สามารถเก็บผลผลิตปาล์มได้ และผลผลิตที่เก็บได้ก็มีอัตราการให้น้ำมันลดลงด้านผลผลิตกุ้งได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากเกษตรกรชะลอการลงลูกกุ้งตั้งแต่ปลายปี 2559 เพราะเป็นช่วงมรสุม

นางสุรีรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนของการท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบไม่มาก โดยเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีนักท่องเที่ยวยกเลิก booking ในช่วงนี้บ้าง ขณะที่การท่องเที่ยวในพื้นที่อันดามันซึ่งได้รับผลกระทบบ้างจากน้ำท่วมที่ จ.กระบี่ ขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยภาครัฐและผู้ประกอบการได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบสถานการณ์

สำหรับภาคอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบที่เข้าสู่โรงงานน้อยลง เช่น โรงงานน้ำยางข้น โรงงานปาล์มน้ำมัน อย่างไรก็ตาม โรงงานแปรรูปยางบางแห่งยังมีวัตถุดิบอยู่ในสต็อกจึงยังสามารถทำการผลิตได้ แต่ก็อาจประสบปัญหาการเดินทางของแรงงานบ้าง

ส่วนภาคการค้า กระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม(เอสเอ็มอี) ใน อ.ทุ่งสง และ อ.ชะอวดจ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมหนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม รายได้บางส่วนจะถูกชดเชยด้วยการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วม และการเร่งใช้จ่ายหลังน้ำลดเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน ประกอบกับจะมีเงินช่วยเหลือภาครัฐซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้หลังน้ำท่วม

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ - Financials

ร่วมแสดงความคิดเห็น