" สมเด็จพระนางเจ้าฯ" พระราชทานถุงยังชีพ 2 พันถุง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นราฯ

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 11 มกราคม 2560
  • เข้าดู : 48 ครั้ง

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระราชทานถุงยังชีพ 2 พันถุง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นราฯ
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระราชทานถุงยังชีพ 2 พันถุง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นราฯ
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระราชทานถุงยังชีพ 2 พันถุง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นราฯ

นราธิวาส - สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส รวม 2,000 ถุง

วันนี้ (11 ม.ค.) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่มพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ตากใบ อ.เจาะไอร้อง และ อ.เมืองนราธิวาส

โดยจุดแรกคณะเลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เดินทางไปยังศาลาประชาคมอำเภอตากใบ เพื่อมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่มพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของ อ.ตากใบ และจากนั้นได้เดินทางไปยังศาลาประชาคมอำเภอเจาะไอร้อง เพื่อมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่มพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของ อ.เจาะไอร้อง และในช่วงบ่าย คณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี อ.เมืองนราธิวาส เพื่อมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่มพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของ อ.เมืองนราธิวาส

อย่างไรก็ตาม สำหรับการมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่มพระราชทานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกระสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นการเบื้องต้น โดยชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยดังกล่าว ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค และของใช้ที่จำเป็นเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของ จ.นราธิวาส ซึ่งก่อนหน้านี้ มีการประกาศให้พื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของ จ.นราธิวาส เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย และกลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว เหลือเพียงการช่วยเหลือซ่อมแซมในส่วนที่ได้รับความเสียหาย ทั้งถนน คอสะพาน และบ้านเรือนของประชาชน ตลอดจนการสำรวจความเสียหายทางการเกษตร เพื่อให้ความช่วยเหลือในภาพรวมต่อไป

ที่มา Manager Online

ร่วมแสดงความคิดเห็น