ยืนยันการชำระเงิน

ควรตรวจสอบว่ามีว่างหรือไม่ ตรวจสอบทีนี่