แบงก์ชาติติวเข้มระบบการเงินดิจิตอล เปิดทดสอบให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์

น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี (ฟินเทค) เข้ามาใช้บริการ Regulartory Sandbox เพื่อร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการรับบริการทางการเงิน ว่า ในขณะนี้ระบบทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ ธปท.ผ่านระบบ Sandbox พร้อมที่จะให้ดำเนินการแล้ว และมีฟินเทคในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นองค์กรเดิมและฟินเทคใหม่ที่เป็นลักษณะสตาร์ทอัพ สนใจเข้ามาพูดคุยเพื่อนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาทดสอบร่วมกับ ธปท.แล้วตั้งแต่ต้นปีประมาณ 10 ราย และคาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกในอนาคต

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่เหล่านี้จะไม่ซ้ำกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีเดิมๆ เช่น ระบบการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนทั่วไป หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้กันในปัจจุบัน แต่จะเป็นแอพพลิเคชั่น ช่องทางการให้บริการการลงทุน ช่องทางการให้บริการสินเชื่อ และช่องทางการชำระเงินในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ยกตัวอย่างที่สมัครเข้ามา เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นการโอนเงินสำหรับคนตาบอด การให้กู้โดยตรงระหว่างบุคคลต่อบุคคล โดยไม่ผ่านสถาบันการเงิน เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยพัฒนาระบบการเงินและการชำระเงินไทยให้ไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลที่ดีขึ้น สนับสนุนสตาร์ทอัพทางการเงินใหม่ ช่วยลดต้นทุนของระบบการเงินเดิม ช่วยให้เกิดค่าบริการทางการเงินในราคาที่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

สถาบันการเงินหรือบริษัทผู้ประกอบการฟินเทคที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมทดสอบจะต้องเป็นบริษัทคนไทยเท่านั้น เพราะ ธปท.ต้องการสนับสนุนบริษัทคนไทยก่อน โดยสามารถส่งแผนการดำเนินการผลิตภัณฑ์ได้ที่ ธปท.

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ - Economics

ร่วมแสดงความคิดเห็น