ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 5 มกราคม 2560
  • เข้าดู : 126 ครั้ง

ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2559
กรุณา ตรวจสอบรายชื่อ หน่วยงาน และแจ้งแก้ไขรายชื่อ
โดยเฉพาะผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
เนื่องจากต้องจัดทำโล่รางวัล และเกียรติบัตร
E-mail : kwp.obec@gmail.com หรือ โทร. 022885651
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560
http://awards59.obecawards.net/index.php

ร่วมแสดงความคิดเห็น