การตรวจสอบและรายงานข้อมูลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสถานศึกษา

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 5 มกราคม 2560
  • เข้าดู : 125 ครั้ง

ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสถานศึกษา ขอให้รายงานและจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 11 ม.ค.2560
หนังสือแจ้ง สพท. แบบฟอร์มรายงานข้อมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น