กยศ.เล็งเพิ่มวงเงินกู้ยืมเรียน ปวช.-ปวส.

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 4 มกราคม 2560
  • เข้าดู : 95 ครั้ง

ผู้เรียนระดับปวช.-ปวส.เตรียมเฮ กยศ.เล็งเพิ่มวงเงินกู้ยืมเรียน เร่งขอข้อมูลจากศธ.ดูค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละสาขา

วันนี้(3 ม.ค.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ. ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ที่มีดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งผู้แทน ศธ.ได้เสนอให้ปรับปรุงในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพราะอัตราการให้กู้ยืมส่วนดังกล่าวของผู้เรียนระดับปวส.กับระดับอนุปริญญาแตกต่างกันมาก โดย ปวส.กู้ได้คนละ 25,000-30,000 บาทต่อปี ขณะที่อนุปริญญากู้ได้คนละตั้งแต่ 60,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชา ทั้งที่เป็นการศึกษาระดับเดียวกัน

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของ ศธ. แล้วมีมติให้สำนักงาน กยศ.ขอข้อมูลจาก ศธ.เพื่อปรับอัตราค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของระดับ ปวส. รวมถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ด้วย โดยจำแนกตามสาขาให้ชัดเจนตามค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละสาขา เพื่อกำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ต่อไป ตนจึงมอบหมายให้ ดร.บัณฑิตย์ ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เพื่อจัดทำข้อมูลเสนอ กยศ.พิจารณาโดยด่วนแล้ว

ที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนจากนักเรียน ปวช.ว่า ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่กู้ได้ คนละ21,000 บาทต่อปี ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นหากมีการปรับเพิ่มวงเงินให้ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.อย่างเหมาะสมตามค่าใช้จ่ายจริง เชื่อว่าจะทำให้เด็กเรียนได้อย่างสบายใจ ผู้ปกครองก็ไม่ต้องไปหากู้ยืมเงินมาให้ลูกเรียน และยังเป็นการจูงใจให้เด็กตัดสินใจเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นด้วย ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว

 

ที่มา http://www.dailynews.co.th/education/546518

ร่วมแสดงความคิดเห็น